Tagged: relationship

0

വിവാഹം എന്ന വാഗ്ദാനം

  “ഒരു താലിയിൽ അവൾ തന്റെ എല്ലാം ഹോമിക്കുമ്പോൾ ചില സ്വപ്നങ്ങളെങ്കിലും അവൾ കരുതിവയ്ക്കാറുണ്ട്” “താലി ഒരു പെണ്ണിന്റെ കഴുത്തിൽ ചാർത്തുമ്പോൾ അവന്റെ സംരക്ഷണമാണ് അവൾ കൊതിക്കുന്നത് എന്ന് പല പുരുഷന്മാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. അവിടെയാണ് പല തെറ്റുകൾക്കും തുടക്കം സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കഴിഞ്ഞേ വരൂ സംരക്ഷണവലയം.സ്ത്രീ ഇന്ന്...

0

Love Thoughts

    “You find that you love someone (most) When you can’t find some another one To place above that one in your heart”   “Your thoughts can bring that fragrance your presence can’t...

error: