Tagged: doctor ഷഹന death

0

ഷഹനയ്ക്ക് ഒരു കുറിപ്പ്

ഒരാളിലേക്ക് നമ്മുടെ ലോകം ചുരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതലോകമുണ്ട്. ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കൊപ്പം ഒരു ആയുഷ്കാലം ജീവിച്ചുതീർക്കാൻ നെയ്തുകൂട്ടുന്ന ഒരായിരം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ഏതു കാരണം പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും പറയാതെയാണെങ്കിലും അയാൾ പോവുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ശൂന്യതയ്ക്ക് പകരംവയ്ക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നുമുണ്ടായി എന്നുവരില്ല. അവിടെ തകരുന്നത് ഒരാളുടെ വിശ്വാസമാണ്, ജീവിതമാണ്…....

error: