യാത്രകളും മടക്കയാത്രകളും

“ചില അനുഭവങ്ങൾ പകർന്നു നൽകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചില യാത്രകൾ, പിന്നീടുള്ള ജീവിതകഥയുമായ് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവ….”

“ചില യാത്രകൾ അങ്ങനെയാണ്
ഒരു മടക്കയാത്ര ഉണ്ടാവില്ല…….”

“ഒരു മടക്കയാത്ര ഉണ്ടാവില്ലിനി
ഇടറി വീണൊരാ പാതയിൽ പൊലിഞ്ഞതോ
ഒരായിരം സങ്കല്പങ്ങൾ !!!”

“മടക്കയാത്ര എളുപ്പമാണ്, പോയ വഴികൾ ഓർമയുണ്ടെങ്കിൽ…….”

“മായുന്ന ഓർമ്മകൾ പലപ്പോഴും കൈപിടിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്
പിരിഞ്ഞുപോയ പലരുടെയും അവസാന ശേഷിപ്പുകളെ
പിന്നെല്ലാം പഴയ പടി,
പുതിയ കഥകൾ പുതിയ ബന്ധനങ്ങൾ “

“എനിക്കൊന്നുറങ്ങണം 
നീയില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് മടങ്ങാനായി
നീ തന്നെ വേദനകളെ സ്വാതന്ത്രരാക്കി കൊണ്ട്
നീ കാണാത്ത അകലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ”

“മടങ്ങിയെത്താൻ എനിക്ക് കൊതിയില്ലാതെയല്ല
പക്ഷെ കാലം നമുക്കിടയിൽ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു “

“പ്രിയരിൽ ചിലർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില പ്രിയ ഇഷ്ടങ്ങളെയാവും കൂടെ കൂട്ടുക …”

“തിരിച്ചൊരു യാത്ര വേണ്ട എനിക്കിനി
ഇന്നലകളിലേക്ക്……
എനിക്കായ് നിന്നിന്നലെകളിലെ
ഹൃദയത്തുടിപ്പുകളുടെ 
ഒരു കണക്കെടുപ്പ് നടുത്തുവാൻ…….”

“തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് സ്വയം പഴിച്ച് നിന്നുപോകാം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും. ചിലപ്പോൾ അവിടുന്ന് സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് ഒരു പുതിയ വഴിയാകാം. കണ്ടെത്തുക. യാത്ര തുടരുക “

“പാഴാക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിനും ഒരു മടക്കു യാത്ര ഇല്ല. ഓരോ നിമിഷത്തിനും കോർത്തിണക്കാൻ ഒരു കഥ സമ്മാനിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു വിടുക.  “

“ചില മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം  “

“ഓരോ യാത്രകൾ ഓരോ അനുഭവകഥകൾ
അവ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചോളൂ….
വീണ്ടും ആ വഴി വരുമ്പോൾ
ഇടറിവീഴാതിരിക്കാൻ……”

“ഒരു വാക്കിനാൽ യാത്ര ചൊല്ലി പിരിയുന്നില്ലാരുമിവിടെ!!!” 

“ഒന്നും പറയാതെ പ്രിയപ്പെട്ട പലരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും യാത്രയാവുമ്പോൾ
എന്തൊക്കെ കഥകളാവും പൂരിപ്പിക്കാത്ത സമസ്യകൾപോൽ ബാക്കിവെച്ചിട്ട് പോവുക!”

“ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചില ആളുകളെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നാം ഓർക്കാറുണ്ട്… അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലായിരിക്കാം, ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ലാത്തവർ ആയിരിക്കാം… എങ്കിലും ജീവിത യാത്രയിൽ എവിടെയോവച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയവർ!!!”

“ജീവിത യാത്രക്കിടയിൽ എത്രപേരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നു അത് പലപ്പോഴും ഒരു പരിചയം പുതുക്കൽ മാത്രമെന്ന് എത്രപേർ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്?”

Image source: Pixabay

(Visited 144 times, 1 visits today)

Sandy

A freelance writer and blogger by profession since October 2011, interested in writing over a wide range of topics. Hope you enjoy my writings. I belong to one of the beautiful places of the world, Kerala, nicknamed as 'God's own country'.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: